POLICY

Vårt eksistensgrunnlag er bygget på fornøyde kunder.

Vårt motto er:

Det blir som avtalt
Vi forventer fornøyde kunder
De ansatte er nøkkelen til et godt samarbeid.

Skjønhaug transport AS har som mål å skape en trygg og solid arbeidsplass for sine ansatte, dette arbeidet gjøres ved å utvikle et bredt og solid samarbeid med våre oppdragsgivere, samt ved å skape relasjoner og tillit til de mennesker og bedrifter som vi er i kontakt med.
Det å være sjåfør er ikke bare å frakte varer fra leverandør til mottaker, det er via våre sjåfører at det skapes allianser og varige samarbeidspartnere. Pålitelighet ved å utføre oppdragene etter kundens ønske. Punktlighet ved å utføre oppdragene skadefritt, til avtalt tid. Kunnskap ved at det leveres kvalitet.


Våre sjåfører er stolte av sitt yrke.
Skjønhaug transport AS tenker miljø og sikkerhet.
Bilparken er av nyere dato og bilene blir regelmessig vedlikeholdt på vårt verksted, dette for å skape en driftsikker, økonomisk og stabil samarbeidspartner for våre kunder, samt for å redusere CO2 utslipp. Vi vet alle at det stilles økende krav til transportindustrien om å redusere utslipp. Og siden utslipp har direkte sammenheng med drivstofforbruket, vil det mest effektive tiltaket være å utnytte hvert kjøretøy best mulig.

Skjønhaug transport er en sertifisert Fair Transport bedrift.