Entreprenør

Vi utfører anleggsvirksomhet med spesialkompetanse innen:

  • Drenering og etterisolasjon av kjellere
  • Salg og montering av August avløprenseanlegg
  • Utgraving av tomter
  • Feilsøke skader i avløp med kamera og utbedre gjennom punktgraving
  • Salg av masser ferdig levert

Kontakt Arne Morten Skjønhaug på 91778984 og få et tilbud på jobben.