Anleggsavdeling

Oppdrag Oslo Kommune

Vi utfører anleggsvirksomhet med spesialkompetanse innen:

- Drenering og etterisolasjon av kjellere

- Salg og montering av August avløprenseanlegg

- Utgraving av tomter

- Feilsøke skader i avløp med kamera og utbedre gjennom punktgraving

- Salg av masser ferdig levert

Kontakt Arne Morten Skjønhaug på 91778984 og få et tilbud på jobben.